Ситуации в градския транспорт, които нямат логично обяснение


Всеки ден, огромен брой хора се придвиждват от точка А до точка Б с помощта на обществения транспорт. Посвещаваме една публикация на най-невероятните и забавни случки на които други пътници са попадали и са побързали да запаметят с телефона си. Дето се казва … кой ли щеше да повярва на историите им ако липсваха фотодоказателства за това.

И докато едно дете забравя страховитата си кукла в градския транспорт, с чиято помощ може да изкара акъла на някого, друг се среща с телетъбисите на живо. Трети са в тон с дизайна на градския транспорт, четвърти държат чадър и си доспиват, пети считат, че обществения транспорт е опасен и предпочитат да носят каска.


Тези снимки доказват, че е истинско приключение и предизвикателство да ползваш градския траспорт.